GNBank Digital Banking Guide

167

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 J KLMNOPQRST U V W X Y Z A B C D E F G H I 10a 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10b 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10c 1c 2c 3c 4c 5c 6c 7c 8c 9c 10d 1d 2d 3d 4d 5d 6d 7d 8d 9d 3. Click the “Archive customer” link. 4. Click the Save button.

11 12 13 14 15 16 21 22 23 24 25 26 1 2 3 4 5 6 K L M N O P U V W X Y Z A B C D E F 1a2a3a4a5a6 1b2b3b4b5b6 1c2c3c4c5c6

11a 12a 13a 14a 15a 16a 17a 18a 19a 20a

11b 12b 13b 14b 15b 16b 17b 18b 19b 20b

1d2d3d4d5d6

A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 19c

J1

11a 12a 13a 14a 15a 1

J2

A2 B2 C2 D2 E2 F2 G2 H2 19d

11b 12b 13b 14b 15b 1

J3

A3 B3 C3 D3 E3 F3 G3 H3 I3

A1B1C1D1E1F A2B2C2D2E2F A3B3C3D3E3F

Autobooks: Archive a Customer

Made with FlippingBook Digital Publishing Software